• ▄▄▄▄︻︻▄
 • mature love & 
 • Immature love 
 • ▇▇▇▇◣◢▇
 • ═══════
 •  ┇ ┇ ┇ 
 •  ┇ ┇ ◇ 
 •  ┇ ◇  
 •  ◇   
 • ╱╳╲ ╱╳╲ 
 • - 听一半旳曲 
 • - 做低调孩子 
 • - 只适合依靠 
 • ╲╳╱ ╲╳╱ 
 • 此世愿与子偕老
 •  

 •   • 先森、

   

 • 我想你

   

 • 没有你的日子

   

 • 我发现

   

 • 真的

   

 • 很难熬

   

 • ╭(╯^╰)╮

   

 •  

   

 •   •  
 • ︸︶﹊ ̄︸︶﹊︸
 • 2013.1.4.
 • 我发誓
 • 会爱你一生一世°
 •  ═════
 • ღ ╱
 • ღ ღ ❤
 • ღ ღ
 • ╱ ❤
 • ╃───╄
 • │涐爱沵│
 • ╅───╆
 • ════
 •  

 •  
 •   •  
 • ◆◇ヽ━━
 • • 打第一个喷嚏
 • • 那是有人骂你
 • • 打第二个喷嚏
 • • 那是有人想你
 • • 打第三个喷嚏
 • • 孩子
 • • 你是真的感冒
 • • 快回家
 • • 吃药
 • • ━━━━━

   
 •  
 • ┌﹎┐ 
 •  我 
 • └﹊┘   
 •     
 •  ╰ゝ 故意学习
 •  ╰ゝ 故意工作
 •  ╰ゝ 故意生活
 •     
 • 故意活得像个人≈
 • ═══════