QQ个性分组1:

原来.
头像从来不亮的人
动态也可以更新.
 
 
 
QQ个性分组2:
 
班主任名言:
 
  整栋楼就我们班
      最吵
 
  听过的童鞋
       “雄起”
 
 
 
     潘朝阳
 
 
 
QQ个性分组3:
 
话都说到这份上了
你跟不跟我在一起
 
 
 
QQ个性分组4:http://www.jishuqq.com/222/
 
   #
 
 
[前路坎坷放弃吗]
 
[布满荆棘畏惧吗]
 
[流言蜚语就信吗]
 
[爱过烂人锁心吗]
 
[碧海蓝天白婚纱]
 
[要他娶你还娶她]
 
QQ个性分组5:
 
长大我要来一个
  爱情学校、
 
  情侣入学、
 
  学费减半、
 
  作业全免
 
QQ个性分组6:
 
在网上、
很多人会对你说
做我的女朋友吧!
 
而在现实、
没有人愿意陪你、
 
七夕、
你让我们多么可笑